Xếp Theo Vần

A
B
C
D
E
Ê
G
H
Đ
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y

Theo thứ tự Thánh Ca

Cứu Chúa Siêu Việt
Chúa Sẻ Lo Toan
Chúc Cho Đấng Ngôì Trên Ngôi Chúa Mang Thập Hình
Chúa Bức Thành Kiên Cố Ta Chúa Oai Quyền Phục Sinh
Chúa Giấu Tôi Chỉ Tin Nơi Ngài
Chẳng Có Ai Như Giê-Xu Chúa Ơi Con Lại Ngay
Cung Điện Bằng Ngà Chúa Mang Thập Hình
Christ Phục Sinh Chúa Oai Quyền Phục Sinh
Chúa Sống Chỉ Tin Nơi Ngài
Con Sông Tẩy Uế Chuyện Thập Tự
Cơn Mưa Phước Lành Có Giê-xu Phần Tôi Thỏa Rồi
Chuyện Tôi Ưa Xướng Ca Chèo Ra
Càng Gần Chúa Hơn Chiều Xưa
Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi Christ Nắm Tay Tôi Thật Chặt
Cần Có Kiên Cố Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi

 

  • HOME
  • Check here for cha and related to phc
    Page provided by GoFTP FREE Version