Xếp Theo Vần

A
B
C
D
E
Ê
G
H
Đ
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y

Theo thứ tự Thánh Ca

Nên Hảy Ăn Năn Hiện Nay
Nay Si-ôn
Nguyện Tung Mỹ Chúa Linh Năng Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
Ngợi Danh Giê-hô-va Rất Oai Quyền Nguyện Tung Ngôi Chiên Con Thánh
Ngợi Khen Cứu Chúa Nơi Gô-gô-tha
Ngợi Khen Đấng Quan Lâm Muôn Đời Nương Mình Trong Cánh Chúa
Nằm Yên Tong Máng Chiên Kia Ngợi Con Thánh
Noel Đầu Tiên Noel Đêm Vui Thoả
Nghe Xa Xa Điệu Thánh Nhìn Cây Thập Tự
Nay Qui Hương Cố Gia Ngày Ngày Ngợi Khen Chúa Vinh Hiển
Nhìn Xem Jesus Ngợi Khen Dòng Huyết
Ngài Vực Tôi Ngày Vui Vẻ
Người Phải Trùng Sinh Nguyện Tình Yêu Thương Trời Giáng Lâm
Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
Nguyện Theo Ý Cha Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha Nguyện Càng Yêu Thương Christ
Như Phần Tôi Tuy Hèn Khinh Neo Tôi Chắc Rất Chắc
Người Đã Đến Nguyện Tình Yêu Thương Trời Giáng Lâm

 

  • HOME
  •  

    More on nguyn and along with ngi
    Fastest FTPS (SSL) anywhere, FREE Go FTP Program