Xếp Theo Vần

A
B
C
D
E
Ê
G
H
Đ
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y

Theo thứ tự Thánh Ca

Thành Tâm Tôn Vua Thánh
Tôn Vinh Chúa Tôi
Ta Bước Lên Si-ôn Tôn Vinh Chân Thần
Tôn Vinh Ba Ngôi Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
Thoạt Đến Đêm Nọ Thiên Đàng Chung Vui
Thương Sao Thánh Thay, Thánh Thay
Ta Hy Sinh Vì Con Hết Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự
Thánh Thu Tán Mỹ Giê-xu
Thiên Ca Vô Đối Thầy Tế Lễ Ta
Thánh Linh Dẫn Dắt Thánh Kinh Âm Nhạc
Tôi Nguyện Đến Liền Trông Mong Thiên Ân
Tôi Vững Vàng Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu Tâm Tôi Rày Vang Vang Linh Âm Giai Diệu
Tôi Đây Nguyện Ác Nhân, Nhờ Ơn Cứu Tôn Vinh Christ
Tâm Hồn Tôi Đang Cháy Tuyết Kia Không Sợ
Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh Ta Theo Ý Chúa Chưa
Tin Cậy Vâng Lời Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

 

  • HOME
  •  

    What the world says about thnh and related to vinh
    Site moved by FREE Go FTP Software