Giải Đáp Thắc Mắc

SỰ HỢP LÝ CỦA KINH THÁNH

Kính chào Quý Vị Thính Giả Đài TNVNHN, tôi là Ms SƠN cảm ơn Chúa cho tôi được hầu chuyện với Quý Vị qua Chương Trình CĐVP của HTBTPH tại Virginia. Hôm nay, tôi xin tiếp tục trình bày thêm bằng cớ chứng minh Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, bằng cớđó làSự Hợp Lý của Kinh Thánh.
Trước hết, tôi trình bày về HÌNH THỨC HỢP LÝ CỦA KINH THÁNH.
Quyển Kinh Thánh như Quý Vị từng biết gồm Hai Phần: Cựu Ước và Tân Ước. Hai Ước của Kinh Thánh được gọi như vậy vì Cựu Ước được viết ra trên nền tảng giao ước của Đức Chúa Trời với tuyển dân Y-sơ-ra-ên [nói riêng] và với loài người [nói chung] đặt trên Luật pháp của Chúa đã ban qua ông Môi-se, một nhà lãnh đạo tuyệt vời của dân Y-sơ-ra-ên vào thế kỷ 15 trước khi Chúa Jêsus Giáng Sinh, hầu cho ai giữ trọn Luật Pháp của Chúa sẽ được sống.
Luật pháp đó gồm 10 Điều Răn được tóm tắt 4 điều đầu là bổn phận con người đối với Đức Chúa Trời Tạo Hóa, còn 6 điều sau là bổn phận người đối với người. Phần Cựu Ước bao gồm 39 quyển được nhiều người viết theo 4 thể loại:

 • Phần thứ 1 làLuật pháp gồm 5 sách do chính Môi-se viết trải qua 40 năm, đang khi ông lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi kiếp nô lệ 400 năm tại Ai Cập đến khi dân Y-sơ-ra-ên đến biên giới đến vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên là xứ Palestine ngày nay. Nội dung ghi lại sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho Môi-se về cuộc sáng tạo vũ trụ và trời đất, và lịch sử hình thành dân tộc Y-sơ-ra-ên, bắt đầu từtổ phụÁp-ra-ham đến khi họbịlàm nô lệtại Ai Cập, được Chúa giải cứu, được Chúa ban luật pháp và những luật lệ cần yếu trở nên một dân tộc độc lập tự do.
 • Kếđó Phần Lịch sử gồm 12 quyển ghi lại từ lúc dân Y-sơ-ra-ên chiếm hữu đất Chúa hứa lập nên một Vương quốc đến khi bịđày qua Babylôn, bởi họkhông vâng giữ Luật pháp và mạnglịnh của Đức Chúa Trời. Hình phạt lưu đày nầy kéo dài 70 năm đã được báo trước, cũng ghi lại những biến cố lúc lưu đày và cuộc hồi hương tái thiết thành Giê-ru-sa-lem,xây lạiĐền thờ cho Chúa.
 • Phần thứ 3 gồm 5 sách được viết theo thể Thơ, gồm câu chuyện của một thánh đồ tên Gióp chịu khổ nhưng vẫn trung tín với Chúa, cuối cùng Gióp được Chúa ban thưởng gấp đôi mọi vật. Cũng có 150 bài thi ca của nhiều tác giả dùng hát ngợi khen Chúa, đặc biệt có ba quyển của vị vua khôn ngoan giàu có là Salômôn viết về những châm ngôn dạy kinh nghiệm cuộc sống hằng ngày, Salômôn cũng ghi lại nhân sinh quan của ông vềđời người cuối cùnglàhư khôngđể kêu gọi mọi người Hãy tưởng nhớĐấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể; trước khi bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, làĐấng đã ban nó(Truyền. 12:7). Quyển thứ 5 trong phần nầy là một áng thơ tình tuyệt vời của Salômôn được Chúa dùng mô tả tình yêu thương của Chúa Jêsus Christ với Hội Thánh của Chúa.
 • Phần thứ 4 gồm 17 sách tiên tri ghi lại lời của các Tiên tri được Đức Chúa Trời sai đến hai vương quốc phía Bắc và phía Nam của nước Y-sơ-ra-ên để cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên về tội lỗi của họ, nếu họkhông ăn năn sẽ bị Chúa phạt, dù Chúa rất yêu thương họ; rồi khi dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày qua Babylôn, Chúa vẫn sai các Tiên tri của Chúa khuyên dạy, an ủi họ.Sau 70 năm lưu đày, Chúa cho họ được hồi hương, vậy mà họ vẫn không hết lòng ăn năn với Chúa, Chúa phải sai các Tiên tri dạy dỗ họ, khích lệ họ hết lòng kính Chúa để Chúa ban chọ họ đời sống an bình thịnh vượng.

Đó là phần Cựu Ước, Quý Vị hãy đọc để nhận ra Sự Hợp Lý kỳ diệu của Kinh Thánh được Chúa cai trị trong sự sắp xếp thứ tự 39 sách, không thể nào sắp xếp hợp lý hơn. Phần Cựu Ước đã được chung quyết kinh điển vào năm 90 SC. đến nay không ai có thể dịch chuyển hoặc thay đổi
Đến Tân Ước đặt nền tảng giao ước của Đức Chúa Trời với loài người qua Huyết của Chúa Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá, chúng ta lại chứng kiến sự hợp lý tuyệt vời của Kinh Thánh lần nữa. Cũng với 4 phần:

 • Tân Ước bắt đầu với 4 sách viết về đời sống của Chúa Jêsus Christ, truy nguyên nguồn gốc của Chúa Jêsus từ lúc loài người xuất hiện, rồi những điều diễn ra suốt 33 ½ năm của Chúa Jêsus Christ trên đất Y-sơ-ra-ên, 4 quyểnbổ sung nhau về sự chịu khổ, chịu chết để chuộc tội cho loài người đến sau 3 ngày, Chúa Jêsus Christ đã sống lại thăng thiên về trời.
 • Sau đócó một sách lịch sửHội Thánh của Chúa Jêsus Christ từ khi được thành lập chính thức trên đất đến khi chinh phục thế giới thời Đế quốc La Mãcai trị.
 • Kế tiếp, Tân Ước có 21 bức thư của các sứđồ gởi cho các Hội Thánh để giải thích giáo lý mà Hội Thánh cần tuân giữ.
 • Tân Ước kết thúc với một sách tiên tri là Khải huyền, tiên tri về tình hình Hội Thánh từ lúc mới thành lập đến khi Chúa Jêsus Christ trở lại trên đất lần thứ hai để hủy diệt quỉ Satan và những kẻ theo nó, ban thưởng cho người tin Ngài rồi lập Trời Mới Đất Mới.

Năm 397 SC., Tân Ước với 27 sách hiện cóđã được chung quyết kinh điển, từđó đến nay không thay đổi. Tôi rất mong Quý Vị gác lại mọi tị hiềm tôn giáo, mọi thành kiến đối với Kinh Thánh đểđọc Kinh Thánh một lần thấy được Sự Hợp Lý về hình thức của Kinh Thánh chứng thực Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, không phải để theo đạo nhưng đểQuý Vịđược may mắn và được phước như Chúa hứa.
Phần thứ hai mà tôi trình bày hôm nay là Sự Hợp Lý trong NỘI DUNG CỦA KINH THÁNH.
Chỉ với một kiến thức khoa học bình dân, chúng ta sẽ thấy ngay Sự Hợp Lý qua những câu đầu tiên của Kinh Thánh:

 • Kinh Thánh phán: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình [nghĩa là không định hình] và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

Nói theo khoa học dân gian Việt Nam làcó nước thì có cái. Nước là cần yếu cho sự sống, có nước là dấu hiệu có sự sống. Sự cần yếu của nước được chứng minh qua:Cơ thể con người, nước chiếm 2/3 và luôn luôn phải cóđủ; Nước chiếm ¾ diện tich trái đất.
Kinh Thánh đã nói đến sự xuất hiện của nước trước khi nói đến sự xuất hiện các dạng sự sống khác.

 • Bầu trời màu xanh của nước

Có bao giờ Quý Vị tưởng tượng nếu bầu trời màu đỏ, hoặc màu xám thìđiều gì xảy ra không? Chắc chắn nhân loài sẽ toàn những người mắc bịnh tâm thần. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã dựng nên bầu trời màu xanh trước khi bắt đầu Chúa dựng nên sự sống trên trái đất, và để mỗi khi mệt mỏi, chúng ta nhìn lên bầu trời xanh, hít một hơi, cảm ơn Chúa cho thấy khỏe lại.

 • Tiến Trình Sáng Tạo Hợp Lý.

Ngay những trang đầu tiên của Kinh Thánh ghi thuật tiến trình Đức Chúa Trời sáng tạo muôn vật, bắt đầu từ nước, rồi ánh sáng, kếđó có không khí, rồi có đất. Bốn yếu tốđó hiện hữu thìđủđiều kiện cho sự sống các loài xuất hiện. Loài thực vật xuất hiện trước nhất, đây là lương thực cho các loài. Có thực vật tất nhiên cần mùa tiết nên Đức Chúa Trời đã dựng nên mặt trời, mặt trăng, đặng phân ra ngày đêm, phân định mùa tiết. Mọi sựđã sẵn sàng cho loài động vật xuất hiện, cuối cùng Đức Chúa Trời đã dựng nên con người. Có người đã thắc mắc tại sao Chúa lại dựng nên người nam trước, có phải Chúa trọng nam khinh nữ? Khoa học đã trả lời: Nếu người nữ xuất hiện trước thì thế giới sẽ toàn thể là nữ vì chỉ có nhiễm sắc thể là XX; ngược lại, Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam trước vì mang nhiễm sắc thể là XY, để có thể sinh ratrai hoặc gái.
Quý Vị có thấy hợp lý kỳđiệu không? Gần 4.000 năm trước, làm sao ông Môi-se biết sự hợp lýđó, dù Môi-se là người học hết sự khôn ngoan của người Ai Cập? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là Đức Chúa Trời mặc khải cho Môi se.

 • Sự Hợp Lý Trong Mục Đích Dựng Nên Loài Người.

Kinh Thánh ghi lại mục đích Đức Chúa Trời dựng nên loài người làđối tượng Chúa yêu thương, Đức Chúa Trời muốn con người thay Chúa quản trị các loài vật (Sáng. 1:26), dù con vật đó to, dữ thế nào, con người cũng trị phục được. Chỉ vì sau khi con người phạm tội không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, con người bị Đức Chúa Trời hình phạt, tác động rủa sả trên muôn vật (Sáng. 3:17-19; Rôma 8:19-22), do đó trật tựđảo ngược khiến con người sợ các loài. Tôi tin chắc Quý Vịđã nhận ra Sự Hợp Lý của Kinh Thánh khi Quý Vịđối diện một loài vật.

 • Sự Hợp Lý Chương Trình Cứu Rỗi Loài Người.

Điều chắc chắn Đức Chúa Trời ban Kinh Thánh cho loài người chúng ta không phải để chúng ta tụng niệm, hoặc dạy con người làm lành lánh dữ, nhưng Đức Chúa Trời ban Kinh Thánh cho loài người để bày tỏlòng yêu thương của Ngàiđối với loài người, cho con người biết chương trình cứu rỗi có một không hai của Ngài qua Chúa Jêsus Christ chịu chết trên cây thập tự chuộc tội cho con người. Tiến trình bày tỏ chương trình cứu rỗi nầy được Kinh Thánh cách hợp lý như sau:

 • 5 sách đầu của Kinh Thánh bày tỏ nhu cần sự cứu rỗi ấy là vì loài người phạm tội không vâng theo Lời Chúa dạy, lại nghe lời ma quỉ cám dỗ, đời sống con người bị Đức Chúa Trời rủa sả, cần được cứu khỏi tội lỗi với lời Chúa hứa sẽ có một Đấng Cứu Thế được sanh ra trong thế gian bởi dòng dõi người nữ, Đấng Cứu Thếsẽhủy diệt quỉ Satan và những kẻ theo nó.
 • Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người qua một dân tộc được chọn là dân Y-sơ-ra-ên vì tổ phụ họ là người cóđức tin nơi Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên trải qua một chuỗi lịch sử thăng trầm được Chúa ban phước cũng có, bị Chúa phạt vì thờ hình tượng cũng có. Từ dân tộc đó, Chúa đẹp lòng chọn một vị vua tên Đa-vít để từ dòng dõi Đa-vít,Đấng Cứu Thế sẽ ra đời.
 • Kinh Thánh cũng ghi lại những lời do các Tiên tri của Đức Chúa Trời nói trước về sự giáng sanh chịu khổ, chịu chết, cứu người; đồng thời cũng rao báo Đấng Cứu Thế sẽ từ trời trở lại hủy diệt ma quỉ và phạt những kẻ theo nó, hoàn thành Chương Trình Cứu Rỗi, lập một Vương quốc bình an.
 • Kinh Thánh đã ghi thuật cuộc sống những người ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ lập thành một Hội Thánh trên đất với những sinh hoạt ởđất cũng nhưở trời. Kinh Thánh cũng bày tỏ bổn phận của những người tin Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ cho khắp trái đất, hầu cho khi Chúa Jêsus Christ trở lại trên đất lần thứ hai, lúc mọi người ứng hầu trước Tòa Phán Xét của Đức Chúa Trời thì không ai còn khiếu nại nữa.

Điều Kinh Thánh ghi lại được Chúa Jêsus Christ tóm tắt bằng một câu: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài [là Chúa Jêsus], hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lòng yêu thương của Ngài qua việc ban Kinh Thánh là muốn Quý Vị biết có một Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương muốn Quý Vịăn năn, tin nhận Chúa Jêsus Christ lm Cứu Chúa của mình.Vậy nếu Quý Vị vâng lời Chúa dạy ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của mình, như người con quay về với Đấng Tạo Hóa dựng nên mình thì thật là hợp lý, phải không Quý Vị? Mong Quý Vị hãy làm điều Hợp Lý ngay hôm nay. Muốn Thật Hết Lòng!

Bằng Chứng thứ 7   Bằng Chứng thứ 8   Bằng Chứng thứ 9

 

More on: cha and thnh
Fastest FTPS and FTPS on the planet Go FTP FREE