Giải Đáp Thắc Mắc

SỰ LẠ LÙNG CỦA KINH THÁNH

Kính thưa Quý vị Thính giảĐài TNVNHN, tôi là Ms SƠN, cảm ơn Chúa cho tôi được hầu chuyện cùng Quý vị qua chương trình CĐVP của HTBTPH tại Virginia. Hôm nay tôi xin tiếp tục trình bày cùng Quý vị Bằng cớ chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin Chúa cho qua chương trình nầy Quý vịđược khich lệ tìm cách đọc được Kinh Thánh ít nhất một lần trong đời sống, để khám pháý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình không phải để theo một tổ chức tôn giáo, nhưng để cuộc sống của Quý vị được may mắn và được phước khi Quý vị làm theo, như Chúa đã hứa: “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày vàđêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”, Chúa Jêsus phán: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhàấy; song không sập, vìđã cất trên đá (Giô-suê 1:8; Math. 7:24-25).
Một trong những bằng cớ chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, ấy là Kinh Thánh được hoàn thành một cách thật lạ lùng!
Kinh Thánh là một Bộ gồm 66 quyển hầu hết là riêng biệt, với hơn 40 người viết ra. Hơn 40 người đóđã viết một cách độc lập. Thời gian để hơn 40 người nầy viết 66 quyển đó kéo dài độ 15 thế kỷ, với 3 loại ngôn ngữ khác nhau: tiếng Hi-bru, tiếng Hi Lạp và tiếng A-ram. Dĩ nhiên, khi hơn 40 người nầy viết thì họ không hề biết là sách họ viết sẽ được sưu tập lại và được công nhận kinh điển nghĩa là có thần quyền, hoặc nói rõ hơn, họ không hề biết là sách họ viết ra sẽ được công nhận là Lời của Đức Chúa Trời. Kỳ diệu thay, đến khi 66 sách đó được kết tập lại, người đọc chỉ nhìn thấy đó là một quyển duy nhất chứ không phải là 66 quyển khác nhau, lại chỉ đề cập một Chủ đề duy nhất là Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ chịu chết trên thập tự giá và sống lại về trời, sẽ trở lại lần thứ hai trên đất. Với từng chi tiết rõ ràng, với sựứng nghiệm chính xác, 66 quyển có sự liên kết với nhau chặt chẽ vàchân lý được trình bày theo luật tiệm tiến, nghĩa là tiến dần lên đúng chủ đề. Không có con người làm được điều kỳ diệu cho một quyển sách như vậy, nói theo người VN chúng ta thì chỉ có Trời làm.
Để thấy được Sự Lạ Lùng của Kinh Thánh, chúng ta hãy dùng một ví dụ. Quý vị hãy tưởng tượng chúng ta đang cố gắng gom góp nhiều loại sách khác nhau trong văn học sử từ thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên Cơ-Đốc giáo, có thể là những tài liệu trên những vỏ cây cổ xưa, trên những mảnh vỏ sò, những bản viết của các Triết gia, những tài liệu của các nhà bác học thời xưa ởĐông phương, nói chung tất cả những gì Quý vị thấy thích hợp. Có thể Quý vị chọn ra những tài liệu tiêu biểu từnghạng người ở mọi tầng lớp xã hội như thương gia, tu sĩ, nông dân, Quý vị gom lại vàđóng thành một bộ sách duy nhất. Cuối cùng Quý vị sẽ được điều gì? Chắc chắn đó là một mớ hỗn độn buồn cười và đầy mâu thuẫn, vô nghĩa chưa từng có trên đời nầy bao giờ.
Còn Kinh Thánh, trong khi cũng là một bộ sách gom lại như thế, lại đưa đến một kết quả khác hẳn. Sự chấp nối nội dung theo cách của Kinh Thánh lại không hề gây hại gì cho tính cách đồng nhất hoặc một chút mâu thuẫn nào của Kinh Thánh, và không ai tìm được một lý do nào giải thích tại sao Kinh Thánh lại là một bộ sách nhất quán như thế. Một sự lạ lùng là từ ngày Kinh Thánh được viết ra đến khi được sưu tập, được công nhận kinh điển là Lời Đức Chúa Trời đến nay, không một người nào có thể nghi ngờ sự nhất quán đó, nếu người đó để thì giờđọc Kinh Thánh cách cẩn thận.
Một Sự Lạ Lùng của Kinh Thánh để chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời nữa là: Những người viết Kinh Thánh hầu hết không cóđiểm nào giống nhau. Quý vị hãy xét về khảnăng văn chương của họ thì biết rõ. Trong khi Môi-se là người được Kinh Thánh xác nhận đã học hết sự khôn ngoan của người Ai Cập thời của Môi-se sống (Công vụ 6:22). Tôi muốn dừng ởđây một chút để nói về thời đại Môi-se sống là vào khoảng thế kỷ thứ 15 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, đó là thời kỳ hoàng kim của nước Ai Cập, một nền văn minh được thế giới biết đến với những Kim Tự tháp là kỳ quan thế giới, với bao nhiêu dấu ấn văn minh mà thế kỷ 20, 21 nhân loại vẫn còn miệt mài tìm cách khám phá. Với trình độ bác học như vậy, Môi-se đã viết 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh. Bên cạnh đó, có một Phierơ là một ngư dân nghèo, cũng đã được Đức Chúa Trời cho phép tham dự vào việc viết hai thư trong Kinh Thánh. Lạ lùng là cả hai người đều được đầy dẫy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để viết những sách trong Kinh Thánh.
Trong số những người viết Kinh Thánh có Giô-suê là một tướng lãnh, một Nêhêmi làm quan dâng rượu cho vua, cũng có một người là thủ tướng của Đế quốc Babylôn, một người là Bác sĩ tên Luca, những vị vua như vua Đa-vít, vua Salômôn, cũng cóngười nghèo tên A-mốt làm nghề chăn chiên thuê. Nói chung là có những người có trình độ viết văn, nhưng cũng có những người không hề có trình độ viết văn. Lạ lùng thay, hơn 40 người đó đều làm trọn nhiệm vụ của mình viết ra những gì mà Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương muốn nói với nhân loại, với Quý vị và tôi.
Quý vị sẽ hỏi ngay: ‘Làm cách nào được như thế?’ Chỉ có một câu trả lời ổn thỏa, ấy làtrong khi sử dụng họ theo khả năng của họ, hoặc ngoài khả năng của họ, Đức Chúa Trời Tạo Hóa đã phán dạy cho họ những điều cần viết ra, cảm thúc họ viết với sự hướng dẫn của chính Chúa. Quý vị hãy nghe Thánh Phierơ nói về cách vua Đa-vít được Chúa dùng để viết Kinh Thánh: “Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jêsus, thì phải được ứng nghiệm” (Công vụ 1:16).Có những điều cần chúý:

  1. Thứ 1: Không phải vìĐa-vít là vua thì lời ông là lời của Đức Chúa Trời, chỉ những lời nào của vua Đa-vít được Thánh Linh của Đức Chúa Trời cho phép nói hoặc viết ra mới là Lời của Đức Chúa Trời.
  2. Thứ hai: Điều quan trọng là những lời Đa-vít nói được công nhận là Lời của Đức Chúa Trời được kiểm chứng bởi thước đo làPhải được ứng nghiệm.

Một điểm nữa để thấy Sự Lạ Lùng mà Đức Chúa Trời đã dùng hơn 40 người viết ra Kinh Thánh được công nhận là Lời Đức Chúa Trời, ấy làcác sách trong Kinh Thánh không hề được viết ra cùng một điều kiện giống nhau. Ví dụ, Môi-se đã viết 5 sách đầu của Kinh Thánh đang khi ông lãnh đạo dân Chúa lang thang trong đồng vắng phía Nam Biển Chết, trong khu vực Biển Đỏ và Vịnh Ba-tư ngày nay. Những Thi thiên tuyệt vời củaĐa-vít được viết lúc ông chăn chiên, có lúc ông viết khi chạy trốn nạn Sau-lơ hoặc trốn tránh khi con trai Áp-sa-lôm đảo chánh. Tiên tri Giê-rê-mi viết sách của ông trong tháp canh ẩm thấp. Phần lớn thư tín của Phaolô được viết giữa bốn bức tường nhà giam tại La Mã. Phần Bác sĩ Luca thì Bác sĩ đã viết những trang du ký. Còn Sứ đồ Giăng lại viết những sách của ông lúc bịđày tại đảo Bát-mô. Lạ lùng thay dù hoàn cảnh khác nhau nầy không hề làm cho chủ đề Kinh Thánh bị lệch lạc chút nào.
Về phần thời đại, sự khác biệt còn lớn hơn nữa. Có những sách được viết giữa gian nguy nhưĐa-vít; cũng có sách được viết trong thời thái bình như vua Salômôn viết. Nhiều Tiên tri viết sách trong lúc vui mừng trào dâng; cũng có những Tiên tri viết sách của họ lúc chính họ hoặc dân Y-sơ-ra-ên đang trong cơn nguy khốn. Kỳ diệu thay, những hoàn cảnh sai biệtđó cũng không làm sai lạc chủ đề chính của Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời muốn họ viết ra. Chủ đềchính đó là Chương trình cứu rỗi duy nhất qua hai lần đến của Chúa Jêsus Christ trên đất nầy, lần thứ nhất là Chúa Jêsus giáng sanh tại làng Bết-lê-hem xứ Giu-đa, nước Y-sơ-ra-ên để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho loài người; lần thứ hai Chúa Jêsus đến là để hoàn thành chương trình cứu chuộc (Hêb. 9:28).
Quý vịđã bao giờđi dự một buổi hòa nhạc chưa? Trên sân khấu hòa nhạc có rất nhiều nhạc công sử dụng rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng tấu nhạc; mỗi loại nhạc cụ phát ra những âm thanh khác nhau hoàn toàn. Khi Nhạc trưởng vừa chuyển động chiếc đũa nhạc lên thì dàn nhạc bắt đầu, chúng ta sẽ được nghe tiếng vĩ cầm réo rắt du dương, tiếng hồ cầm trầm trầm đệm theo, còn có tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng dương cầm chủđạo, tiếng trống rền rền được gõ theo tấu khúc. Ban nhạc đã phối hợp nhiều nhạc cụ tạo nên một bản nhạc quyến rũ, tuyệt vời. Làm thế nào các nhạc công có thể trình diễn một bản hòa tấu tuyệt diệu như thế? Câu trả lời là vìđã có một Nhà Soạn Nhạc Đại Tài với Một Nhạc Trưởng cũng Đại Tài.
Kinh Thánh cũng như thế, Đức Chúa Trời đã soạn ra Bản Nhạc Cứu Rỗi Loài Người Qua Chúa Jêsus Christ. Thánh Linh Đức Chúa Trời đãđiều khiển và sắp xếp hơn 40 người để họ viết theo cá tánh của họ với những ngòi bút riêng của họ chung một Chủ đề: Chúa Jêsus Christ. Thế là một kiệt tác lạ lùng của Đức Chúa Trời hiện hữu cho mọi thời đại: quyển Kinh Thánh.
Tôi cũng xin Quý vị nhớ rằng người Do-thái không phải là một dân tộc có văn tự, nền giáo dục của họ hầu hết chỉ là truyền khẩu, ngay cả ngày nay họ cũng dựa vào những loại văn chương và luật lệ bất thành văn. Kỳ diệu thay, Đức Chúa Trời đã sử dụng hơn 40 người Do-thái viết 39 quyển trong Kinh Cựu Ước.
Đến thời đại Tân Ước, sau khi Chúa Jêsus thăng thiên về trời gần 300 năm, cũng chưa có ai nghĩ đến việc tiếp nối Kinh Thánh bằng Kinh Tân Ước. Tất cả những vị lãnh đạo Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ chỉ viết những sách, những thư tín, với mục đích gởi luân lưu trong các Hội Thánh thời bấy giờđể hướng dẫn Hội Thánh đang còn rất mới mẻ những điều cần tuân giữ đểđẹp lòng Đức Chúa Trời và nhất làđang khi những người tin Chúa Jêsus bị bách hại bởi Đế quốc La Mã và những người Do-thái bảo thủ cứng lòng. Lại thêm nhiều người dùng trí thức qua hình thức Triết lý, hoặc sự giàu có của họ lúc ấy muốn lung lạc Hội Thánh bằng cách tung ra những giáo lý, sách vở sai lạc, pha trộn, theo ý của họ.
Lạ lùng thay, Đức Chúa Trời đã dùng sức ép đó để Hội Thánh chung sưu tập các sách, những bức thư của các vị Sứ đồ, rồi sau những Hội nghị xem xét, cuối cùng năm 397 SC., Hội Thánh chung của Chúa Jêsus Christ đã chung quyết 27 sách và thư tín là Lời của Đức Chúa Trời. Chúa đã cho Hội Thánh của Chúa loại bỏ tất cả những sách hoặc thư sai lạc khỏi Hội Thánh, cũng như sách hoặc thư nào chỉ thuộc dạng dạy đạo đức mà không phải Lời của Đức Chúa Trời, dù có những sách và thư mang tên những thánh đồ cao cấp trong Hội Thánh cũng bị loại.
Quý vị giải thích thế nào khi những người không phải là những văn nhân, triết gia, nghĩa là không phải những người chuyên viết văn, họ chỉ là những người đánh cá quê nghèo, chỉ là một viên chức ngành thuế, một y sĩ, lại viết ra những điều dạy dỗ trải qua 2.000 năm vẫn được công nhận là có giá trị tuyệt đối trên đời sống con người và trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời? Tất cả những người tin Chúa Jêsus cũng như Hội Thánh nào xác nhận là Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ đều sống theo sự dạy dỗ và chỉ rao truyền những lời của 66 sách trong quyển Kinh Thánh. Một quyển sách khoảng 1.000 trang được viết trong thời gian 1.500 năm, từ khi hoàn tất đến nay trải qua 2.000 năm vẫn được rao truyền vang dội khắp thế giới, biết bao nhiêu người dâng tiền của, công sức, kể cả mạng sống của họ chỉ vì muốn nhiều người đọc đến, lại có hàng tỉ tỉ người trên khắp thế giới, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi chi phái, mọi lứa tuổi, nhờđọc quyển Kinh Thánh đó mà gặp được Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus Christ, bởi đó được từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực quỉ Satan mà đến được với Đức Chúa Trời Tạo Hóa, thoát khỏi tội lỗi và sống đầy hi vọng thật vinh hiển trong tương lại, thì quyển sách đó có thể nào khác hơn là Lời của Đức Chúa Trời.
Xin Chúa cho Quý vị có một tấm lòng thật sự tìm kiếm Chân lý để dành thì giờđọc Kinh Thánh ít nhất một lần trong đời, chắc chắn mọi hồ nghi tiêu tan, Quý vị sẽ tìm điều lòng minh ao ước. A-men.

Bằng Chứng thứ 7   Bằng Chứng thứ 8   Bằng Chứng thứ 9

 

 

More on: cha and thnh
Fastest FTPS and FTPS on the planet Go FTP FREE