Giải Đáp Thắc Mắc

SỰ TỒN TẠI CỦA KINH THÁNH

Kính chào Quý vị Thính giảĐài TNVNHN, tôi là Ms SƠN, cảm ơn Chúa cho tôi lại có cơ hội hầu chuyện với Quý vị qua Chương trình CĐVP của HTBTPH tại Virginia. Hôm nay tôi xin trình bày thêm một bằng cớ nữa chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, bằng cớđó làSự Tồn Tại của Kinh Thánh.Ngay chính sự kiện Kinh Thánh còn tồn tại đến ngày nay là một sự mầu nhiệm chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta tra cứu lịch sử chống đối và phá hoại Kinh Thánh qua hàng bao thế kỷ, chúng ta hết sức kinh ngạc thấy Kinh Thánh vẫn còn được bảo tồn. Những kẻ thù của Kinh Thánh là quỉ Satan và mọi quyền lực độc ác theo nó ghen ghét Kinh Thánh, vì ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh đã vạch mặt chỉ tên quỉ Satan đãra sức làm cho con người từđịa vị phước hạnh rơi xuống vực thẳm hình phạt bằng cách làm cho tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng là quyển sách duy nhất bày tỏ số phận sau cùng của quỉ Satan nó sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt nơi Hồ Lửa đời đời, Kinh Thánh ghi rõ: “còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải. 20:10).Đó là lý do quỉ Satan và những kẻtheo nó ghét Kinh Thánh, tìm cách hủy diệt Kinh Thánh.
Lịch sử nhân loại cho thấy những thế lực dưới quyền quỉ Satan tìm cách làm cho loài người hiểu sai lạc Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh qua những kẻ chủ trương tà giáo giống như chính quỉ Satan sử dụng để gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng của ông bàA-đam và Ê-va.Sách đầu tiên và những trang đầu tiên của Kinh Thánh ghi lại cách vợ chồng A-đam và Ê-va nghe lời quỉ Satan làm sai lạc Lời Chúa dạy.
Quỉ Satan bắt đầu bằng cách núp mình với hình dạng con rắn mà Kinh Thánh khẳng định là giống quỉ quyệt hơn hết nói với Ê-va, là người nữ. Quỉ Satan nói qua con rắn: “Mà chi!, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời đã phán dặn tổ phụ loài người rằng họ được tự do ăn trái các cây trong vườn. Tuy nhiên, bàÊ-va đã trả lời bằng cách nhắc lại Lời Chúa phán dặn nhưng có bớt một chút và thêm một chút theo suy diễn của bà: “Chúng ta được ăn [bà bớt chữ ‘tự do’, bà cảm thấy có một chút không tự do] trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến [Ê-va thêm một chút ‘chẳng nên đá động đến], e khi hai ngươi phải chết chăng?. Chúa khẳng định: vì một mai ngươi ăn chắc [chắn] sẽ chết” (Sáng. 2:17; 3:1-5), còn bàÊ-va thì nghi ngờ ‘có thể chết’. Một chút sơ hở cho quỉ Satan tấn công mạnh hơn và tổ phụ loài người ngã gục.
Ngay từlúc Hội Thánh vừa được thành lập, Thánh Phaolôđã cảnh báo: “Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên ráng sức dỗ môn đồ theo họ” (Công vụ 20:29-30). Điều quan trọng là quỉ Satan gieo sự nghi ngờ trong lòng, trong trí con người để họ nghi vấn: Kinh Thánh có phải là lời của Đức Chúa Trời không? Nghi vấn đótheođuổi loài người suốt mấy ngàn năm qua vẫn còn đến ngày nay. Xin Chúa cho Quý vị không rơi vào bẫy của quỉ Satan.
Dù vậy, trước những bắt bớ kinh khủng dưới mọi hình thức tìm cách hủy diệt Kinh Thánh, Kinh Thánh vẫn tồn tại nguyên vẹn! Giống như bụi gai mà năm 1450 TC.Môi-se đã thấy: Bụi Gai Cháy Mà Không Tàn! Một điểm vật chất bị lửa tác động nhưng không bị hủy diệt.Đó há không phải là bằng cớ chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời sao?
Điều đáng nói là Kinh Thánh không được một đạo quân nào bảo vệ. Lịch sử Hội Thánh cũng như Lịch sử thế giới ghi rằng: Đế quốc La Mãđã theo đuổi bắt bớ Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ, ngoài những cách giam cầm người tin, giết họ bằng cách cho thú dữ xé xác, hoặc đốt họ làm đuốc soi đường, các Hoàng đế La Mã như Hoàng đế Dioclétien, đã cố gắng thu gom Kinh Thánh đem đốt. Cái thời mà người ta phải nắn nót sao chép từng câu, từng chữ trong Kinh Thánh bằng tay, Kinh Thánh quý hiếm biết bao, vậy mà các Hoàng đếLa Mã lại đem đốt với một bảng tuyên bố: ‘Kinh Thánh không còn nên Đạo của Chúa Jêsus Christ không còn nữa’. Kỳ diệu thay, ngày nay Đế quốc La Mã không còn nữa; trong khi Kinh Thánh vẫn tồn tại! Chúng ta phải nói gì? Chỉ có thể nói: Vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, không có sức mạnh nào tiêu diệt được, dù đó là sức mạnh của một Đế quốc vô địch thế giới thời bấy giờ.
Bây giờ, tôi nhắc lại những chặng đường gay go mà Kinh Thánh phải vượt qua để tồn tại trọn vẹn đến ngày nay:
KINH THÁNH VƯỢT CHẶNG THỨ 1:
Năm 587 TC., lúc bấy giờ Lời Chúa chỉ là 5 quyển sách Luật Pháp của Môi-se, dân Y-sơ-ra-ên được Chúa chọn làm tuyển dân của Chúa, rất tiếc họ không làm theo Lời Chúa dạy, trong đó có việc giữ Năm Sa-bát mà Chúa đã qui định sáu năm phải để đất nghỉ một năm. Bởi sự không vâng theo Lời Chúa dạy, dù là tuyển dân của Chúa, Chúa đã phạt dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày sang nước Babylôn 70 năm đúng theo 70 năm họ không tuân giữ Năm Sa-bát. Khi bị lưu đày, hầu như bản thảo Kinh Thánh gồm 5 sách Luật của Môi-se cũng bị thất lạc. Mãi đến năm 538 TC., dân Y-sơ-ra-ên được Hoàng đế Si-ru của Đế quốc Mê-đi Ba-tư cho phép hồi hương. Trong chuyến hồi hương nầy, khi họ về đến Giê-ru-sa-lem thì một thầy tế lễ tên E-xơ-ra được Đức Chúa Trời thúc giục sưu tập kinh điển Cựu Ước, Kinh Thánh ghi như sau: “Tháng năm năm thứ bảy đời vua ấy [vuạẠt-ta-xét-xe, vua Phe-rơ-sơ], E-xơ-ra đến thành Giê-ru-sa-lem. Vả, ngày mồng một tháng giêng, người ở Ba-by-lôn khởi hành; rồi ra nhờtay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Giê-ru-sa-lem ngày mồng một tháng thứ năm. Vì E-xơ-ra đãđịnh chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng” (Exơra 7:8-10). Thế là Năm sách của Môi-se sống lại cùng với các sách khác được sưu tập và định xét, và Kinh Cựu Ước được hình thành, để rồi một Hội nghị năm 90 SC. tại xứ Palestine đã chung quyết 39 quyển trong Kinh Cựu Ước là Lời của Đức Chúa Trời.
KINH THÁNH VƯỢT CHẶNG THỨ 2:
Năm 30 SC., dân Do-thái đã biểu quyết đóng đinh Chúa Jêsus trên cây thập tự với lời thề của họ là máu của Chúa Jêsus sẽ đổ lại trên họ và con cháu của họ (Math. 27:25). Kết quả là 40 năm sau, vào năm 70 SC., thành Giê-ru-sa-lem bị quân La Mã tấn công và chiếm thành sau gần 2 năm bao vây. Biến cố lớn nầy khiến thành Giê-ru-sa-lem bị san bằng, mọi kho tàng bị đốt cháy, dân Do-thái bị tàn sát, số còn lại tan lạc khắp thế giới, và ai cũng nghĩ rằng Kinh Cựu Ước đã không còn nữa, trong khi Kinh Tân Ước chưa có. Kỳ diệu thay, 20 năm sau, tại một hội nghịở xứ Palestine, một lần nữa Kinh Cựu Ước tái xuất hiện hoàn chỉnh với 39 sách như hiện có được công nhận là Lời của Đức Chúa Trời.
KINH THÁNH VƯỢT CHẶNG THỨ 3.
Tiếp theo sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem là sự bách hại của Đế quốc La Mã trên Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ đang lúc còn non trẻ, cộng thêm sự bách hại Hội thánh là sự chống đối của những người theo Do-thái giáo. Những người tin Chúa Jêsus bị bắt giam, bị giết, chạy từ nơi này sang nơi khác, trốn trong những hầm mộ, Kinh Cựu Ước chỉ là những bản chép tay quý hiếm, còn những sách và những bức thư của các vị lãnh đạo Hội Thánh thời đóchỉ dẫn những bước đầu cho Hội Thánh, quả là hiếm hoi. Sanh mạng còn không thể bảo đảm nói chi đến bảo vệnhững bản chép tay Kinh Thánh. Đế quốc La Mãđã thiêu hủy biết bao nhiêu bản chép tay quý hiếm của Kinh Thánh. Vậy mà kỳ diệu thay, năm 311, Đạo của Chúa Jêsus đã chinh phục Đế quốc La Mã, và năm 397, một hội nghị chung đã biểu quyết công nhận 27 sách và thư tín của các sứ đồ- thánh đồ là Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Tân Ướcđược hoàn thành nhưđã có ngày nay. Thế là Tin Lành của Chúa Jêsus Christ đã có toàn bộ Kinh Thánh 66 quyển được công nhận là Lời Đức Chúa Trời.
KINH THÁNH VƯỢT CHẶNG THỨ 4.
Đến thời Trung cổ, ma quỉ lại cám dỗ và xúi giục loài người thần thánh hóa Kinh Thánh, ma quỉđã thất bại trong những âm mưu hủy diệt Kinh Thánh bằng sức mạnh đời nầy, nó chuyển sang cách khác. Ma quỉđã khiến những người có thẩm quyền trong Giáo hội liệt Kinh Thánh vào hàng sách cấm, với lý do Kinh Thánh là sách thánh, văn tự viết Kinh Thánh là văn tự thánh, chỉ những người có chức vụ thánh mới được đọc và giải thích, những phàm nhân không được đọc và giải thích. Kinh Thánh đã bị nhốt vào các Tu viện, nằm trong những căn phòng kín. Thế là thế giới thời đó cùng với Giáo hội đã phải trải qua 1.000 năm chìm trong bóng tối mê tín dịđoan, giai cấp chức sắc Giáo hội thì giàu có, quyền uy, còn dân chúng thì dốt nát, nghèo nàn, mê muội, không biết gì về Lời của Đức Chúa Trời. Người ta quên Lời Chúa dạy: “loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra” (Phục. 8:3). Chính Chúa Jêsus đã nhắc lại câu Kinh Thánh nầy để thắng ma quỉ (Math. 4:4). Cảm ơn Chúa, Chúa dùng nhiều anh hùng đức tin đãđứng lên giải cứu Kinh Thánh ra khỏi các Tu viện u tối, dịch sang ngôn ngữ từng địa phương đểai cũng có thểđọc, có thể hiểu Lời Chúa dạy, dù những anh hùng đức tin đó trả giá rất đắt từ tiền của đến mạng sống của họ, họ bị Giáo hội mang danh là Hội của Đức Chúa Trời nhưng không có và không làm theoLời Đức Chúa Trời dạy, đưa họ lên những giàn lửa thiêu, tùđày, lưu lạc rày đây mai đó. Cảm ơn Chúa, Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời đã thắng được sự tối tăm của ma quỉđang phủ chụp trên thế giới thời đó, Kinh Thánh đã thắng một tập thể tôn giáo mưu toan giam cầm Lời của Đức Chúa Trời, chẳng những vậy, Đức Chúa Trời lại ban cho con người một phát minh kỳ diệu làmáy in với bản in đầu tiên là Kinh Thánh, nhờđó Kinh Thánh được phổ biến toàn thế giới dễ dàng. Quý vị còn có thể nghi ngờ Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời nữa sao?
Qua những chặng đường đầy gian nguy, bị thiêu đốt, bị giam cầm, bị ngăn cấm ngay cả ngày nay, rồi kẻ thù muốn tận diệt Kinh Thánh lần lượt qua đi, trong khi đó Kinh Thánh vẫn tồn tại.. Một lịch sử kỳ diệu như vậy chỉ có thể thích hợp với một lời giải thích là: Kinh Thánh chính thật là Lời của Đức Chúa Trời hằng sống.
Kinh Thánh vẫn tồn tại đến ngày nay, là quyển sách bán chạy nhất thế giới, được in ra với hàng ngàn thứ tiếng và còn đang được các dịch giả ngày đêm bận rộn dịch ra thêm nhiều thứ tiếng nữa.Những Hội liên quan Kinh Thánh đang tấp nập ấn hành hằng ngày hàng triệu bản Kinh Thánh cũng không thểđáp ứng nhu cần của người trên đất. Đứng trước sự khao khát Kinh Thánh lớn lao như vậy, chúng ta sẽ giải thích thế nào, ngoài ra câu trả lời: chính Đức Chúa Trời đã ban cho loài người Kinh Thánh để ai nấy biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thể hiện qua Chúa Jêsus chịu chết chuộc tội và sống lại bảo đảm người tin Chúa Jêsus Christ sẽ được sự sống đời đời, ở đất cũng nhưở trời.Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh từ 800 năm TC.đã tiên báo: “Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va” (A-mốt 8:11). Lời Chúa cũng phán: “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!(II Côr. 6:2). Xin Chúa ban cho Quý vị thính giả nhận ra cơ hội còn được đọc và học Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, trước khi không còn cơ hội nữa.

Bằng Chứng thứ 7   Bằng Chứng thứ 8   Bằng Chứng thứ 9

 

More on: cha and thnh
Fastest FTPS and FTPS on the planet Go FTP FREE