Con Đường Vĩnh Phúc

Chương Trình Phát Thanh

Giải Đáp Niềm Tin Năm 2011

Có Thực Mới Vực Được Đạo (Mục sư Trần Thái Sơn)
Lởi Chứng Của Mục sư Tâm Conetto
Làm Sao Giữ Vững Niềm Tin Trong Chúa (Mục Sư Tâm Conetto)
Những Dấu Hiệu Ngày Tận Thế, Ngày và Giờ Tận Thế (Mục sư Phan Phước Lành)
Lời Chứng Của Mục sư Trần Quang
Kỳ Tận Thế Tiếp Theo- Sự Cất Lên Của Hội Thánh (MS Phan Phước Lành)
Lời Chứng Của Thầy Truyền Đạo Võ Lộc
Kỳ Tận Thế Tiếp Theo- Bảy Năm Đại Nạn & Anti Christ (MS Phan Phước Lành)
Kỳ Tận Thế Tiếp Theo- Sau Bảy Năm Đại Nạn_ Trận Chiến Hamaghêđôn(Mục sư Phan Phước Lành)
Lời Chứng Của Chú Võ Hào
Tại Sao Tôi Phải Theo Đạo Tin Lành, Theo Tin Lành Tôi Phải Làm Gì? (Mục sư Trần Thái Sơn)
Tại Sao Người Tin Lành Thường Hay Truyền Đạo? (Ms Sơn)
Đạo Chỉ Dành Cho Những Người Tuyệt Vọng (Mục sư Trần Thái Sơn)
Hữu Xạ Tự Nhiên Hương(Mục sư Trần Thái Sơn)
Nan Đề 1(Mục sư Trần Thái Sơn)
Có Nhiều Người Theo Đạo Mà Đạo Đức Con Thua Tôi....(Mục sư Trần Thái Sơn)
Số Phận Của Những Người Theo Chúa Rồi Bỏ Cuộc....(Mục sư Trần Thái Sơn)
Chúa Giê-xu Là Dòng Dõi Vua Đa-vít , Tại Sao Sinh Trong Chuồng Chiên Máng Cỏ( Mục sư Sơn)
Ý Nghĩa Ngày Lễ Chúa Giê-xu Giáng Sinh( Mục sư Trần Thái Sơn)
Đức Chúa Trời Có Yêu Sa-tan Không?( Mục sư Trần Thái Sơn)

 

More on: trn and cha
File uploaded by Go FTP FREE Client