Con Đường Vĩnh Phúc

Tại Sao Chúng Tôi Tin Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời

Bài Phỏng Vấn Mục Sư Trần Nhựt Thăng (Kinh Thánh Là Lời Đức Chúa Trời)

 

KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Kính chào Quý vị thính giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại, tôi là Mục sư SƠN cảm ơn Chúa cho tôi còn có cơ hội hầu chuyện cùng Quý Vị qua chương trình CĐVP của Hội thánh Tin Lành Báp-tít Phục Hưng tại Virginia.
Tôi có hỏi Anh Trần Quang là người phụ trách Chương Trình Phát Thanh về ý kiến của thính giả trong những ngày qua, thì được biết đa số Quý Vị Thính giả quan tâm nhất vấn đề Kinh thánh có phải là Lời Đức Chúa Trời hay không? Vì vậy, hôm nay trong thì giờ tái ngộ cùng Quý Vị Thính giả, tôi muốn được trình bày thêm những bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, rất mong Chúa cho Quý Vị không còn nghi ngờ để bởi đó có lòng tin làm theo Lời Chúa dạy ăn năn tội mình và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống mình, để cùng chúng tôi bước đi trên CĐVP của Chúa.
I/. Bằng Cớ Thứ 1 chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời là: CHỦ ĐỀ CỦA KINH THÁNH:
Kinh thánh không phải là một Hệ thống Luận thuyết Thần học, hoặc Đạo đức, hoặc Lịch sử, hoặc Khoa học, hay bất cứ chủ đề nào khác, dù Kinh thánh có đề cập đến tất cả những đề tài đó. Kinh thánh là một SỰ MẶC KHẢI của Đức Chúa Trời về nguồn gốc của vũ trụ và con người, về Sự Sa Ngã của Loài Người, về Con Đường Cứu Rỗi được thực hiện qua Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời từng bước tỏ ra trong Các Thời Đại.
Kinh thánh luận giải về - 
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn vật mà bất cứ dân tộc nào dù văn minh hay lạc hậu cũng nhìn nhận có Ngài. Riêng người VN chúng ta ngay cả một thiếu nhi cũng nhìn biết, it nhất qua ngôn từ: Trời Mưa, Trời Nắng, Trời ơi… Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời còn mặc khải cho con người một lẽ thật quan trọng về Đức Chúa Trời mà ngoài Kinh thánh không có một sách nào có được, ấy là qua Kinh thánh, con người chúng ta mới có thể biết được Đức Chúa Trời là ‘Cha’, Ngài phải giáng sanh làm người trên trần gian là Chúa Jêsus Christ chịu chết đền tội cho con người, và con người là đứa con hoang đàng cần ăn năn quay về với Ngài để không bị phạt mà được sự sống vĩnh phúc với phương pháp duy nhất là tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình.
Kinh thánh luận giải về quỉ Sa-tan (Khải. 12:9; 20:10).
Kinh thánh không tả vẽ quỉ Satan và quỉ sứ nó để hù dọa như loài người tưởng tượng bằng gương mặt hung ác, có sừng, có đuôi, miệng thè ra, cầm chĩa ba. Kinh thánh cho biết nguồn gốc Quỉ Satan là một thiên sứ sáng láng với tên gọi là Sao Mai Sáng Sớm, nó phạm tội kiêu ngạo muốn nhắc mình lên bằng Đức Chúa Trời, nên bị Chúa phạt đuổi khỏi Thiên Đàng, tạm thời được Chúa cho hoạt động từ chốn không trung và trên đất, chờ giờ phút Chúa Jêsus Christ trở lại từ trời với đại quyền đại vinh bắt nó và những kẻ theo nó quăng vào Hồ Lửa hình phạt đời đời Không có một sách nào trên trần gian cho con người biết nguồn gốc Quỉ Satan, trừ ra Kinh thánh. Làm sao Kinh thánh bày tỏ rõ ràng nguồn gốc, công việc và số phận của Quỉ Satan và những kẻ theo nó, nếu không phải là do Đức Chúa Trời mặc khải cho con người qua Lời Chúa là Kinh thánh?!
Kinh thánh giải bày về Thiên Đàng, Trái Đất và Địa Ngục .
Qua Kinh thánh, Đức Chúa Trời mặc khải cho loài người biết có Thiên đàng, nơi Chúa ngự. Kinh thánh không tả vẻ Thiên đàng kiểu đầy nhục dục, hoặc như một triều đình phong kiến thối nát có kẻ gian người lận, trộm cắp như Tôn Ngộ Không, với một Ngọc Hoàng Thượng Đế trốn chui nhủi trước một con khỉ. Đức Chúa Trời mặc khải qua Kinh thánh cho con người biết Thiên đàng là nơi vinh hiển rực rỡ, nơi đó Chúa sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa… . Nơi đó những kẻ hèn nhát, kẻ vô tín, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối không được ở Thiên đàng, số phận những kẻ đó là Hồ Lửa hình phạt đời đời… chỉ những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con tức những người ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình mới được ở Thiên đàng. Làm sao Kinh thánh ghi lại Thiên đàng rõ ràng, thực tế như vậy? Chỉ có một câu trả lời: ấy là vì do chính Đức Chúa Trời là Chủ của Thiên đàng mặc khải qua Kinh thánh.
Kinh thánh ghi lại diễn tiến trên trái đất nầy từ lúc nó được dựng nên với một quá trình hợp lý đến nỗi không còn có thể giải thích cách nào hợp lý hơn, từ thời gian được sáng tạo, đến thứ tự sáng tạo của muôn vật. Rồi lịch sử loài người từ một dân tộc chung đến phân chia các dân tộc, cuối cùng trọng tâm là qui về dân Y-sơ-ra-ên với một chuỗi thăng trầm qua bối cảnh lịch sử thế giới chuẩn bị để Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus Christ giáng sanh chịu chết cứu người trên cây thập tự, rồi Tin Lành của Chúa Jêsus Christ đã đồn ra từ Giê-ru-sa-lem đến toàn thế giới, không gián đoạn, không thần thoại, không triết lý, mà thực tế hoàn toàn. Chắc chắn một người đọc Kinh thánh với tinh thần khách quan lấy công tâm phân định phải công nhận chỉ có Trời ban mới có được mặc khải như vậy. Tôi nhận thấy những người chỉ trích, nghi ngờ Kinh thánh có phải là Lời Đức Chúa Trời hay không, hầu hết chưa hề đọc Kinh thánh, chỉ nghe ai đó nói gì đó rồi in trí, hoặc vì thành kiến tôn giáo mà vội phán định Kinh thánh. Quý Vị hãy một lần trong đời đọc thử Kinh thánh.
Kỳ diệu hơn nữa để ai đọc Kinh thánh cũng phải tin rằng chỉ có Đức Chúa Trời mặc khải Kinh thánh mới ghi rõ ràng về Địa Ngục như vậy. Kinh thánh gọi Địa ngục là chốn hình phạt, hoặc Hổ Lửa. Đôi khi dùng danh từ Âm Phủ để chỉ một nơi có thể gọi là ‘Địa Ngục hay Hổ Lửa Tạm’. Nói chung, đó là nơi hình khổ, Chúa Jêsus phán: Nơi đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng, kẻ bị quăng vào đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Kinh thánh cũng cho biết Địa Ngục là nơi Chúa hình phạt Quỉ Satan và những kẻ theo nó là những người không chịu ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, Chúa Jêsus phán: Kẻ vào đó cũng nhiều, và kẻ vào chốn hình phạt đó không thể ra được. Điều quan trọng là Chúa không muốn người nào chết mất nơi Địa ngục hay Hồ Lửa đó
Tất cả những Nhân Vật Kinh thánh đề cập đến, từ Đức Chúa Trời, đến Quỉ Satan, hoặc các dân tộc trên thế giới, chỉ với mục đích duy nhất là trình bày Chương trình Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời muốn loài người hiểu được tình yêu thương của Ngài như một người Cha, muốn con người ăn năn tội từ bỏ sự thờ lạy ma quỉ, quay về với Đức Chúa Trời, được tha tội được làm con Chúa và được thoát khỏi hình phạt đời đời, được hưởng sự sống vĩnh phúc nơi Thiên đàng mà Chúa đã sắm sẵn cho, thay vì chịu chung số phận hình phạt kinh khiếp đời đời với ma quỉ.
II/. Bằng cớ thứ 2 chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời là: THỜI GIAN VIẾT KINH THÁNH
Những người thánh của Đức Chúa Trời đã viết ra khi họ được hoạt động bởi Thánh Linh, trong suốt thời kỳ 1.500 năm, kéo dài từ 1450 TC. đến 90 SC. Kinh thánh gồm 66 sách khác nhau; 39 sách trong Cựu Ước, và 27 sách trong Tân Ước. Những sách nầy được viết độ 40 người viết khác nhau, với những thành phần học vấn khác nhau, tuổi tác khác nhau. Nói chung là khác nhau về mọi phương diện.
Hãy tưởng tượng một sách nào đó được biên soạn theo cách giống như vậy. Giả sử, để minh họa, chúng ta lấy 66 sách được 40 y bác sĩ viết trong 1.500 năm, và kết các sách đó lại với nhau, và giao cho một bác sĩ thực hành quyển sách như vậy, liệu chúng ta có thể mong đợi vị bác sĩ đó thành công trong công việc y học thích hợp không.
Trong khi Kinh thánh đã được biên soạn theo cách đã mô tả, Kinh thánh không phải là ‘một mớ bòng bòng không đồng nhất’ về lịch sử cổ xưa, hoặc là những truyện thần thoại, những truyện cổ tích, những nghiên cứu tôn giáo hoặc những sự mê tín, Kinh thánh có một tiến trình giáo lý rõ ràng.
Điều quan trọng là:

  • Năm 90 SC. tại Palestine, một Hội nghị biểu quyết dứt khoát 39 sách Cựu Ước hiện có là kinh điển.
  • Năm 397 SC. Một Giáo hội nghị cũng biểu quyết dứt khoát 27 sách của Tân Ước là kinh điển.

Từ đó, đến nay trải qua gần 2.000 năm, không một ai dám thêm hoặc bớt, hoặc nghi ngờ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Lời cuối cùng trong Kinh thánh đã khẳng định như thế nầy: “Tôi ngỏ cho kẻ nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy” – từ đó Kinh thánh đã được đóng ấn lại.
Tôi thách thức Quý Vị một lần đọc Kinh thánh để tìm ra điều nào khiến Quý Vị chứng minh Kinh thánh không phải là Lời Đức Chúa Trời.
III/. Bằng cớ chứng minh Kinh thánh là NGÔN NGỮ CỦA KINH THÁNH:
Dĩ nhiên, Kinh thánh không được viết ra bằng tiếng Việt, nhưng đã được viết ra với 2 thứ tiếng chính:

  • Cựu Ước bằng tiếng Hebrew, hay tiếng Do-thái cổ.
  • Tân Ước bằng tiếng Hi Lạp
  • và vài chỗ trong Cựu Ước và vài câu trong Tân Ước viết bằng tiếng A-ram.

Vấn đề là trong khi Kinh thánh là một sự mặc khải từ Đức Chúa Trời, Kinh thánh không được viết ra theo ngôn ngữ siêu nhiên hoặc ngôn ngữ thiên đàng. Nếu như thế, chúng ta không thể hiểu Kinh thánh. Tuy nhiên, nguồn gốc siêu nhiên của Kinh thánh có thể được dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào nhưng không mất tính chất cứng rắn hoặc sự sống thuộc linh đem đến quyền năng, và khi được dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào Kinh thánh cũng hòa trộn với ngôn ngữ đó trong hình thức thuần khiết nhất, kể cả tiếng Việt Nam với nhiều Bản dịch để Quý Vị tra cứu, nhất là các Hội thánh Tin Lành Việt Nam cũng sẵn sàng cung cấp Kinh thánh miễn phí để Quý Vị đọc.
Bởi đó, chúng ta đọc Kinh thánh, hãy để Kinh thánh nói những điều Kinh thánh muốn nói, hãy đọc Kinh thánh một lần để nghe Đức Chúa Trời dạy loài người chúng ta điều gì. Khi nào Quý Vị đọc xong, khi đó Quý Vị so sánh thử có sách nào như Kinh thánh có thể khiến chúng ta biết tội, khiến chúng ta bằng lòng ăn năn tội, và giúp chúng ta tìm gặp một Phương Pháp Cứu Rỗi như trong Chúa Jêsus Christ có thể ban sự tha tội, cho con người được làm Con Trời hưởng sự sống Vĩnh Phúc ở đất cũng như ở Trời. Tôi quả quyết khi một người bình tâm đọc Kinh thánh sẽ công nhận Quả Thật Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời.

Bằng Chứng thứ 7   Bằng Chứng thứ 8   Bằng Chứng thứ 9
Global View of cha and along with tri
Fastest SFTP on the planet Go FTP FREE Program