Tìm Hiểu Tâm Linh

Những Thắc mắc cần Trả lời

Người hỏi: Phóng viên Ðào Hiếu Thảo
Người trả lời: Mục sư Trần nhựt Thăng

(Phỏng vấn trên đài Truyền Hinh Việt Nam Hải Ngoại ngày 11/25/2006)

 

LỜI MỞ ÐẦU VÀ GIỚI THIỆU

Phóng viên Ðào Hiếu Thảo: Chương trình “Tìm Hiểu Tâm Linh” của đài Việt Nam Truyền hình và Truyền thanh Hải ngoại xin giới thiệu diễn giả hôm nay là Mục Sư Trần Nhựt Thăng hiện quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng , thuộc thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia.

Câu Hỏi 4

Người Cơ đốc nói rằng Kinh Thánh là lời của Ðức Chúa Trời. Mục sư có thể nào cho biết có cái gì để chứng minh điều này không?

Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội nói về quyển Kinh Thánh.
Nội dung của quyển Kinh Thánh là nềân tảng của đức tin của một Cơ đốc nhân. Dĩ nhiên nếu Kinh Thánh không phải là lời của Ðức Chúa Trời, nếu Kinh Thánh có một điều gì sai , hay không đúng sự thật thì toàn bộ đức tin của Cơ đốc giáo bị sụp đổ. Cho nên việc xem xét quyển sách này là điều cần thiết và quan trọng. Hơn nữa, nếu quý vị muốn tìm hiểu Lẽ thật, tìm kiếm Chân Lý, quý vị phải tìm hiểu quyển Kinh Thánh này.

Tôi xin tóm gọn những lý lẽ vì sao nội dung của quyển Kinh Thánh này là lời của Ðức Chúa Trời.

1. Kinh Thánh là một quyển sách rất cổ xưa. Có nhiều phần trong Kinh Thánh được viết cách nay hơn 3400 năm. Tuy nhiên, sự cổ xưa của Kinh Thánh không phải là lý do để chúng ta chú ý dù rằng nếu quyển sách nào ghi chép lời của Ðức Chúa Trời thì quyển sách đó không thể nào mới viết gần đây được vì lịch sử loài người đã có nhiều ngàn năm và cuốn sách ghi lời dạy của Ðức Chúa Trời cho loài người phải có từ xưa.

2. Sự kiện quyển Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi cũng không phải là lý do chính để chúng ta chú ý. Tuy nhiên một lần nữa, thật hợp lý nếu một cuốn sách nào ghi lời dạy dỗ của Ðức Chúa Trời cho loài người thì quyển sách đó phải có khả năng đến từng tay của mọi người thuộc mọi chủng tộc trên thế giới nếu muốn. Thật vậy, hầu như mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới đều có thể có quyển Kinh Thánh in theo tiếng nói của họ. Hiện nay, theo thống kê của năm 1998, quyển Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 2,200 thứ tiếng tức là hơn 90% tiếng nói của nhân loại.

Quý vị muốn có chi tiết này xin vào Website www. Biblesociety.org.

Theo tổ chức United Bible Societies, trong năm 1998, có 585 triệu quyển Kinh thánh toàn bộ hay từng phần đã được phân phối ra.

Trung bình trong 30 năm qua, cứ mỗi ba giây, một quyển Kinh Thánh được in ra ngày và đêm, 22 quyển trong mỗi phút , 1369 quyển mỗi giờ và 32,876 quyển mỗi ngày.

Không có quyển sách nào trên thế gian này có thể so sánh với quyển Kinh Thánh về con số ấn bản và về ngôn ngữ phiên dịch . Tuy nhiên điều này cũng không đủ để chứng minh quyển Kinh Thánh là lời của Ðức Chúa Trời.

3. Quyển Kinh thánh là quyển sách độc nhất được viết trong 1500 năm với 40 người viết gồm đủ mọi thành phần trong xã hội như: vua chúa, tướng lãnh quân đội, nông dân, triết gia, ngư phủ, người thu thuế, thi sĩ, nhạc sĩ, học giả, thủ tướng,chăn chiên, đạo sĩ, thư ký vân vân.

Kinh Thánh được viết tại nhiều nơi khác nhau: trong sa mạc, trong hang đá, trong đền vua, trong tù, trong lúc du lịch, trong lúc bị lưu đày . . .

Kinh Thánh được viết trong những hoàn cảnh khác nhau: lúc chiến tranh, lúc hòa bình, lúc nghèo khổ, lúc giàu sang, lúc vui mừng, lúc đau đớn buồn khổ, lúc ăn năn, lúc thú tội, lúc nghi ngờ, lúc đức tin vững mạnh. Kinh Thánh được viết trong ba lục địa : Á châu, Phi Châu và Âu châu.

Dù thời gian viết quá lâu, trong không gian và hoàn cảnh khác nhau, nhiều người viết khác nhau, nhưng toàn bộ quyển Kinh Thánh đều ăn khớp với nhau, liên tục, không hề có chi tiết nào mâu thuẫn nhau. Ðiều này chứng tỏ quyển Kinh Thánh được viết ra dưới sự chỉ đạo duy nhất. Ðó là Ðức Chúa Trời.

4. Tất cả những điều tiên tri được viết trong Kinh Thánh đều lần lượt xảy ra trong một khoảng thời gian kéo dài 5,000 năm. Sự chính xác của các lời tiên tri về sự kiện, nơi chốn, và thời gian đã được chứng minh qua lịch sử của các nước. Các chi tiết trong Kinh Thánh liên quan đến địa danh, thời đại, trào vua đều hoàn toàn chính xác khi đối chiếu với lịch sử. Các nhà khảo cổ cũng đã chứng minh sự chính xác của Kinh Thánh.

Xin quý vị có thể tìm đọc chi tiết của sự chính xác này trong quyển sách : New Evidence that demands a Verdict của tiến sĩ Josh McDowell do nhà xuất bản Thomas Nelson Publishers ấn hành năm 1999 từ trang 33 đến trang 116.

5. Tất cả các dữ kiện mà tôi vừa nêu ra có thể làm quý vị suy nghĩ nhưng tôi còn có những lý do khác quan trọng hơn khiến chúng ta cần xem xét quyển Kinh Thánh này.

Dù quý vị là ai và ở đâu, vấn đề thiết yếu của chúng ta vẫn là sự an lạc, hạnh phúc của con người. Kinh Thánh là sách duy nhất chỉ dẫn cách để đạt được hai đòi hỏi cần thiết nhất của con người. Như vậy tại sao quý vị từ chối xem xét quyển sách này?

Có người cho rằng ngày nay khoa học tiến bộ nhanh chóng, việc xem xét một quyển sách cổ xưa là việc làm thiếu khôn ngoan. Tuy nhiên dù nhân loại tiến bộ nhanh chóng đến đâu , những vấn đề cũ kỹ của nhân loại vẫn còn đó và vẫn cần phải có giải pháp để giải quyết.

Khoa học tiến bộ nhưng đời sống con người bây giờ mất an ninh hơn. Khoa học tiến bộ nên vũ khí giết người cũng tiến xa hơn và đe dọa hủy diệt nhân loại hơn. Ðời sống có nhiều tiện nghi hơn nhưng thiếu tình yêu hơn. Con người ít cực khổ lao động nhờ tiến bộ kỹ thuật nhưng con người sống cô lập hơn và ích kỷ hơn. Gia đình có nhiều xáo trộân hơn và dễ dàng tan rã hơn.

Kinh Thánh đề cập trực tiếp các vấn đề đó và Kinh Thánh cho chúng ta biết mục đích chính của cuộc sống con người. Kinh thánh trả lời những câu hỏi như: Sự sống từ đâu tới? Tại sao có ta? Tương lai của nhân loại là gì?

6. Kinh Thánh nhiều lần công khai tự nhận là Lời của Ðấng Tạo Hóa là Ðấng đã tạo ra loài người. Kinh Thánh nhấn mạnh điều này và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vì sự xác quyết này, có lẽ chúng ta nên xem xét kỹ càng nội dung Kinh Thánh đã nói gì.

Trong 3500 năm nay, biết bao nhiêu người khổ công tìm kiếm những sai lầm của quyển Kinh Thánh và cũng có biết bao nhiêu người trong số đó sau khi tìm kiếm đã trở nên là con dân của Ðức Chúa Trời. Biết bao nhiêu nhà bác học trước kia là vô thần nhưng càng nghiên cứu càng khám phá những sự mầu nhiệm của vũ trụ, từ các sinh vật và từ cơ quan trong cơ thể con người mà trở thành những người tin nhận Ðức Chúa Trời là Thượng đế của loài người.

Tôi mượn lời của ông Salmon Chase, cựu Chủ tịch Tối cao pháp viện Hoa kỳ là người trước đây hoài nghi quyển Kinh Thánh nên đã quyết định mở cuộc điều tra và cân nhắc những bằng chứng như cách ông xử một vụ án và ông đã kết luận như sau:

“ Tôi đã thâm cứu đứng đắn và khá lâu. Tôi đã dùng đúng phương pháp mà tôi dùng khi phán quyết những việc trước tòa án để xem xét những bằng cớ về tôn giáo này. Và tôi đi đến kết luận rằng cuốn Kinh Thánh là một quyển sách siêu phàm, và do Ðức Chúa Trời mà đến”

Trích trong sách “Book of the books: An introduction” , in năm1948 trang 194.

7. Ðiều sau cùng, tôi xin nêu một lý do quan trọng để chúng ta cần xem xét quyển sách này. Theo Kinh Thánh, chúng ta đang sống trong giai đoạn cuối cùng của thế gian. Chúng ta thấy thế giới hiện đang sống trong những đe dọa bị hủy diệt. Từ ngàn năm trước , Kinh Thánh đã nói đến thời kỳ này và Kinh Thánh cũng nói đến những điều kiện để được sống sót. Như vậy, nếu Kinh Thánh thực sự là Lời của Ðức Chúa Trời mà vì sự thiển cận, vì tự ái, vì lười biếng, vì thành kiến để không đọc, không xem xét thì thật là một sai lầm vô cùng tai hại cho chính bản thân mình mà cho cả gia đình, con cái của chúng ta.
Nếu đọc Kinh Thánh rồi mà quý vị vẫn không tin đó là Lời của Ðức Chúa Trời thì quý vị chỉ mất một vài trống canh, chẳng thiệt hại gì cả. Tôi không muốn bất cứ ai trong quý vị vấp phải sai lầm đó.

KẾT LUẬN

Xin mời Mục sư nói vài lời cùng khán thính giả để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay.

Thưa quý khán thính giả,
Tôi không có ý dùng lý luận để thuyết phục đức tin của quý khán thính giả, bởi vì :
Ðức tin phát xuất từ tấm lòng, nó không phát xuất từ lý trí.

Hãy để tâm hồn con người chúng ta lắng đọng.
Hãy nghĩ chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu sau khi rời khỏi thế gian này? Ai đã sáng chế ra bộ óc con người, trái tim, phổi và những bộ phận nhỏ li ti trong thân thể con người ?

Sự mầu nhiệm của các cơ quan, bộ phận trong cơ thể con người có làm chúng ta thắc mắc hay không ?
Chẳng lẽ tự nhiên mà các bộ máy trong con người hoạt động nhịp nhàng như vậy?

Còn các sinh vật, từ con kiến thật nhỏ đến con voi dềnh dàng kia, sự tinh vi trong cơ thể của chúng cũng nói đến sự lạ kỳ và quyền năng của Ðấng Sáng Tạo.

Nhìn lên trời cao, vũ trụ bao la, mêmh mông với hằng hà sa số các thiên hà. Ai đã điều khiển để mọi sự xảy ra ăn khớp chặt chẽ với nhau như những bánh xe của chiếc đồng hồ.
Hỏi để tự trả lời. Chân lý đã phô bày. Lẽ Thật đã tinh tường trước mắt chúng ta.

Hãy thành thật với chính mình để có nhận thức này.
Cuộc đời tôi với 66 năm thăng trầm,với những thành công và thất bại của con người tầm thường. Nó không có một giá trị nào cả khi so với sự sống đời đời vĩnh cữu của mình.
Tôi đã dành một thời gian khá lâu để nghiên cứu quyển Kinh Thánh này và từ ngày tôi tìm thấy chân lý, tôi sống bình an và lĩnh hội rằng đời người tại dương thế này chỉ là “bức tranh vân cẩu “ mà thôi.

Xin đừng vội tin tôi.
Hãy tin chính mình và tự tìm quyển Kinh Thánh để đọc.
Quý vị chẳng mất mát gì cả mà sẽ nhận được điều mà cả nhân loại đang đi tìm. Ðó là hạnh phúc và bình an.

Tôi cầu xin Thượng Ðế ban cho quý vị hai điều quan trọng đó: hạnh phúc và bình an.

Trân trọng kính chào quý vị.

Ðịa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng
103 West Columbia Street
Falls Church, VA 22046
(703) 942-8303

 

NEXT

 
Further info on thnh and concerning kinh
Fastest FTPS anywhere, FREE Go FTP Client