Kính chào Quý vị thính giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại, tôi là Mục sư SƠN cảm ơn Chúa cho tôi còn có cơ hội hầu chuyện cùng Quý Vị qua chương trình CĐVP của Hội thánh Tin Lành Báp-tít Phục Hưng tại Virginia.
Tôi có hỏi Anh Trần Quang là người phụ trách Chương Trình Phát Thanh về ý kiến của thính giả trong những ngày qua, thì được biết đa số Quý Vị Thính giả quan tâm nhất vấn đề Kinh thánh có phải là Lời Đức Chúa Trời hay không? Vì vậy, hôm nay trong thì giờ tái ngộ cùng Quý Vị Thính giả, tôi muốn được trình bày thêm những bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, rất mong Chúa cho Quý Vị không còn nghi ngờ để bởi đó có lòng tin làm theo Lời Chúa dạy ăn năn tội mình và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của đời sống mình, để cùng chúng tôi bước đi trên CĐVP của Chúa.
I/. Bằng Cớ Thứ 1 chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời là: CHỦ ĐỀ CỦA KINH THÁNH:
Kinh thánh không phải là một Hệ thống Luận thuyết Thần học, hoặc Đạo đức, hoặc Lịch sử, hoặc Khoa học, hay bất cứ chủ đề nào khác, dù Kinh thánh có đề cập đến tất cả những đề tài đó. Kinh thánh là một SỰ MẶC KHẢI của Đức Chúa Trời về nguồn gốc của vũ trụ và con người, về Sự Sa Ngã của Loài Người, về Con Đường Cứu Rỗi được thực hiện qua Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời từng bước tỏ ra trong Các Thời Đại.
Kinh thánh luận giải về - 
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn vật mà bất cứ dân tộc nào dù văn minh hay lạc hậu cũng nhìn nhận có Ngài. Riêng người VN chúng ta ngay cả một thiếu nhi cũng nhìn biết, it nhất qua ngôn từ: Trời Mưa, Trời Nắng, Trời ơi… Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời còn mặc khải cho con người một lẽ thật quan trọng về Đức Chúa Trời mà ngoài Kinh thánh không có một sách nào có được, ấy là qua Kinh thánh, con người chúng ta mới có thể biết được Đức Chúa Trời là ‘Cha’, Ngài phải giáng sanh làm người trên trần gian là Chúa Jêsus Christ chịu chết đền tội cho con người, và con người là đứa con hoang đàng cần ăn năn quay về với Ngài để không bị phạt mà được sự sống vĩnh phúc với phương pháp duy nhất là tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình.
Kinh thánh luận giải về quỉ Sa-tan (Khải. 12:9; 20:10).
Kinh thánh không tả vẽ quỉ Satan và quỉ sứ nó để hù dọa như loài người tưởng tượng bằng gương mặt hung ác, có sừng, có đuôi, miệng thè ra, cầm chĩa ba. Kinh thánh cho biết nguồn gốc Quỉ Satan là một thiên sứ sáng láng với tên gọi là Sao Mai Sáng Sớm, nó phạm tội kiêu ngạo muốn nhắc mình lên bằng Đức Chúa Trời, nên bị Chúa phạt đuổi khỏi Thiên Đàng, tạm thời được Chúa cho hoạt động từ chốn không trung và trên đất, chờ giờ phút Chúa Jêsus Christ trở lại từ trời với đại quyền đại vinh bắt nó và những kẻ theo nó quăng vào Hồ Lửa hình phạt đời đời Không có một sách nào trên trần gian cho con người biết nguồn gốc Quỉ Satan, trừ ra Kinh thánh. Làm sao Kinh thánh bày tỏ rõ ràng nguồn gốc, công việc và số phận của Quỉ Satan và những kẻ theo nó, nếu không phải là do Đức Chúa Trời mặc khải cho con người qua Lời Chúa là Kinh thánh?!
Kinh thánh giải bày về Thiên Đàng, Trái Đất và Địa Ngục .
Qua Kinh thánh, Đức Chúa Trời mặc khải cho loài người biết có Thiên đàng, nơi Chúa ngự. Kinh thánh không tả vẻ Thiên đàng kiểu đầy nhục dục, hoặc như một triều đình phong kiến thối nát có kẻ gian người lận, trộm cắp như Tôn Ngộ Không, với một Ngọc Hoàng Thượng Đế trốn chui nhủi trước một con khỉ. Đức Chúa Trời mặc khải qua Kinh thánh cho con người biết Thiên đàng là nơi vinh hiển rực rỡ, nơi đó Chúa sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa… . Nơi đó những kẻ hèn nhát, kẻ vô tín, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối không được ở Thiên đàng, số phận những kẻ đó là Hồ Lửa hình phạt đời đời… chỉ những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con tức những người ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình mới được ở Thiên đàng. Làm sao Kinh thánh ghi lại Thiên đàng rõ ràng, thực tế như vậy? Chỉ có một câu trả lời: ấy là vì do chính Đức Chúa Trời là Chủ của Thiên đàng mặc khải qua Kinh thánh.
Kinh thánh ghi lại diễn tiến trên trái đất nầy từ lúc nó được dựng nên với một quá trình hợp lý đến nỗi không còn có thể giải thích cách nào hợp lý hơn, từ thời gian được sáng tạo, đến thứ tự sáng tạo của muôn vật. Rồi lịch sử loài người từ một dân tộc chung đến phân chia các dân tộc, cuối cùng trọng tâm là qui về dân Y-sơ-ra-ên với một chuỗi thăng trầm qua bối cảnh lịch sử thế giới chuẩn bị để Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus Christ giáng sanh chịu chết cứu người trên cây thập tự, rồi Tin Lành của Chúa Jêsus Christ đã đồn ra từ Giê-ru-sa-lem đến toàn thế giới, không gián đoạn, không thần thoại, không triết lý, mà thực tế hoàn toàn. Chắc chắn một người đọc Kinh thánh với tinh thần khách quan lấy công tâm phân định phải công nhận chỉ có Trời ban mới có được mặc khải như vậy. Tôi nhận thấy những người chỉ trích, nghi ngờ Kinh thánh có phải là Lời Đức Chúa Trời hay không, hầu hết chưa hề đọc Kinh thánh, chỉ nghe ai đó nói gì đó rồi in trí, hoặc vì thành kiến tôn giáo mà vội phán định Kinh thánh. Quý Vị hãy một lần trong đời đọc thử Kinh thánh.
Kỳ diệu hơn nữa để ai đọc Kinh thánh cũng phải tin rằng chỉ có Đức Chúa Trời mặc khải Kinh thánh mới ghi rõ ràng về Địa Ngục như vậy. Kinh thánh gọi Địa ngục là chốn hình phạt, hoặc Hổ Lửa. Đôi khi dùng danh từ Âm Phủ để chỉ một nơi có thể gọi là ‘Địa Ngục hay Hổ Lửa Tạm’. Nói chung, đó là nơi hình khổ, Chúa Jêsus phán: Nơi đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng, kẻ bị quăng vào đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Kinh thánh cũng cho biết Địa Ngục là nơi Chúa hình phạt Quỉ Satan và những kẻ theo nó là những người không chịu ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, Chúa Jêsus phán: Kẻ vào đó cũng nhiều, và kẻ vào chốn hình phạt đó không thể ra được. Điều quan trọng là Chúa không muốn người nào chết mất nơi Địa ngục hay Hồ Lửa đó
Tất cả những Nhân Vật Kinh thánh đề cập đến, từ Đức Chúa Trời, đến Quỉ Satan, hoặc các dân tộc trên thế giới, chỉ với mục đích duy nhất là trình bày Chương trình Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời muốn loài người hiểu được tình yêu thương của Ngài như một người Cha, muốn con người ăn năn tội từ bỏ sự thờ lạy ma quỉ, quay về với Đức Chúa Trời, được tha tội được làm con Chúa và được thoát khỏi hình phạt đời đời, được hưởng sự sống vĩnh phúc nơi Thiên đàng mà Chúa đã sắm sẵn cho, thay vì chịu chung số phận hình phạt kinh khiếp đời đời với ma quỉ.
II/. Bằng cớ thứ 2 chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời là: THỜI GIAN VIẾT KINH THÁNH
Những người thánh của Đức Chúa Trời đã viết ra khi họ được hoạt động bởi Thánh Linh, trong suốt thời kỳ 1.500 năm, kéo dài từ 1450 TC. đến 90 SC. Kinh thánh gồm 66 sách khác nhau; 39 sách trong Cựu Ước, và 27 sách trong Tân Ước. Những sách nầy được viết độ 40 người viết khác nhau, với những thành phần học vấn khác nhau, tuổi tác khác nhau. Nói chung là khác nhau về mọi phương diện.
Hãy tưởng tượng một sách nào đó được biên soạn theo cách giống như vậy. Giả sử, để minh họa, chúng ta lấy 66 sách được 40 y bác sĩ viết trong 1.500 năm, và kết các sách đó lại với nhau, và giao cho một bác sĩ thực hành quyển sách như vậy, liệu chúng ta có thể mong đợi vị bác sĩ đó thành công trong công việc y học thích hợp không.
Trong khi Kinh thánh đã được biên soạn theo cách đã mô tả, Kinh thánh không phải là ‘một mớ bòng bòng không đồng nhất’ về lịch sử cổ xưa, hoặc là những truyện thần thoại, những truyện cổ tích, những nghiên cứu tôn giáo hoặc những sự mê tín, Kinh thánh có một tiến trình giáo lý rõ ràng.
Điều quan trọng là:

 • Năm 90 SC. tại Palestine, một Hội nghị biểu quyết dứt khoát 39 sách Cựu Ước hiện có là kinh điển.
 • Năm 397 SC. Một Giáo hội nghị cũng biểu quyết dứt khoát 27 sách của Tân Ước là kinh điển.

Từ đó, đến nay trải qua gần 2.000 năm, không một ai dám thêm hoặc bớt, hoặc nghi ngờ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Lời cuối cùng trong Kinh thánh đã khẳng định như thế nầy: “Tôi ngỏ cho kẻ nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy” – từ đó Kinh thánh đã được đóng ấn lại.
Tôi thách thức Quý Vị một lần đọc Kinh thánh để tìm ra điều nào khiến Quý Vị chứng minh Kinh thánh không phải là Lời Đức Chúa Trời.
III/. Bằng cớ chứng minh Kinh thánh là NGÔN NGỮ CỦA KINH THÁNH:
Dĩ nhiên, Kinh thánh không được viết ra bằng tiếng Việt, nhưng đã được viết ra với 2 thứ tiếng chính:

 • Cựu Ước bằng tiếng Hebrew, hay tiếng Do-thái cổ.
 • Tân Ước bằng tiếng Hi Lạp
 • và vài chỗ trong Cựu Ước và vài câu trong Tân Ước viết bằng tiếng A-ram.

Vấn đề là trong khi Kinh thánh là một sự mặc khải từ Đức Chúa Trời, Kinh thánh không được viết ra theo ngôn ngữ siêu nhiên hoặc ngôn ngữ thiên đàng. Nếu như thế, chúng ta không thể hiểu Kinh thánh. Tuy nhiên, nguồn gốc siêu nhiên của Kinh thánh có thể được dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào nhưng không mất tính chất cứng rắn hoặc sự sống thuộc linh đem đến quyền năng, và khi được dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào Kinh thánh cũng hòa trộn với ngôn ngữ đó trong hình thức thuần khiết nhất, kể cả tiếng Việt Nam với nhiều Bản dịch để Quý Vị tra cứu, nhất là các Hội thánh Tin Lành Việt Nam cũng sẵn sàng cung cấp Kinh thánh miễn phí để Quý Vị đọc.
Bởi đó, chúng ta đọc Kinh thánh, hãy để Kinh thánh nói những điều Kinh thánh muốn nói, hãy đọc Kinh thánh một lần để nghe Đức Chúa Trời dạy loài người chúng ta điều gì. Khi nào Quý Vị đọc xong, khi đó Quý Vị so sánh thử có sách nào như Kinh thánh có thể khiến chúng ta biết tội, khiến chúng ta bằng lòng ăn năn tội, và giúp chúng ta tìm gặp một Phương Pháp Cứu Rỗi như trong Chúa Jêsus Christ có thể ban sự tha tội, cho con người được làm Con Trời hưởng sự sống Vĩnh Phúc ở đất cũng như ở Trời. Tôi quả quyết khi một người bình tâm đọc Kinh thánh sẽ công nhận Quả Thật Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời.

Bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời qua tánh chất tiên tri của Kinh thánh.


Kinh thánh không giống tất cả các “Kinh sách” khác, Kinh thánh dựa trên “Tính Chính Xác” và “Uy Quyền” của LỜI TIÊN TRI. Tất cả “Kinh sách” khác không có những điều báo trước về tương lai. Nếu tác giả của các sách đó có cố gắng nói trước những sự kiện tương lai, những lời đó chỉ ứng nghiệm mơ hồ, không lâu sau, các sách đó không còn đáng tin.
Một trong những bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời ấy là lời tiên tri trong Kinh thánh được ứng  nghiệm là bằng cớ hùng hồn cho “Sự Linh Cảm” và “Tính Xác Thực” của Kinh thánh. Lời tiên tri trong Kinh thánh không phải là “lời tiên đoán may rủi”, cũng không phải là lời “có khả năng xảy ra” dựa trên dữ liệu không chắc chắn như người ta “Tiên Đoán Thời Tiết”. Lời tiên tri là: “LỊCH SỬ ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC”
Tầm quan trọng của việc nghiên cứu Lời Tiên Tri trong Kinh thánh được thấy khi chúng ta nhớ lại rằng:

 • hai phần ba Kinh văn là Lời Tiên tri, cả trong loại kiểu mẫu, biểu tượng, hay phán trực tiếp;
 • và hơn một phần hai của lời tiên tri Cựu Ước, và gần như tất cả Tân Ước chỉ về những sự kiện tương lai.

Từ khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội khước từ đi theo đường lối của Đấng Tạo Hóa yêu thương là Đức Chúa Trời, thì thế giới là một “Thế Giới Tối Tăm” ở dưới sự cai trị của ma quỉ và tội lỗi. Vì vậy, con người cần “LỜI TIÊN TRI CHẮC CHẮN” dẫn nhân loại đến SỰ SÁNG vượt qua cơn bão “Biển Thời Gian” (II Phi. 1:19). Khi loài người thấy rằng Đức Chúa Trời đã có một “Kế Hoạch và Mục Đích để ban Sự Cứu rỗi cho Loài người qua Chúa Jêsus Christ giáng sanh chịu chết trên cây thập tự đền tội cho con người và sống lại, sống đời đời” bảo đảm những người tin Ngải trong các Thời Đại, khi họ đem lòng tin chắc (I Tim. 1:15). Đó là lý do những người đương thời của Chúa Jêsus Christ còn trên đất cũng như một số người đương thời của chúng ta ngày nay xem thường Lời Tiên tri trong Kinh thánh, họ không sẵn sàng cho sự tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và làm Chúa của đời sống họ.
Những lời Tiên Tri trong Kinh thánh tự chia thành ba sự phân chia lớn:

 • QUÁ KHỨ tức là Những Lời Tiên Tri Đã Ứng Nghiệm
 • HIỆN TẠI tức là Những Lời Tiên Tri Đang Ứng Nghiệm. Đây là những lời tiên tri chỉ về Chúa Jêsus Christ, chỉ về người Do-thái, các quốc gia.
 • TƯƠNG LAI - Lời Tiên Tri Chưa Ứng Nghiệm về dân Y-sơ-ra-ên, về những người tin hoặc không tin Chúa Jêsus Christ, và về tương lai của thế giới chung.

Hôm nay tôi xin trình bày phần thứ nhất về:
A/. LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH ĐÃ ỨNG NGHIỆM TRONG QUÁ KHỨ:
Đã có nhiều sách nói về sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong Kinh thánh. Nhiều cuộc đào bới do các nhà sử học và khảo cổ học chủ trương đi sâu vào tàn tích mà Kinh thánh nói tới. Có những bài tường thuật tỉ mỉ chi tiết về kết quả khai quật chứng minh những ghi chép của Kinh thánh là đúng. Hàng trăm, hàng ngàn đầu sách làm chứng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm và đang được ứng nghiệm.
Nếu ai đó trong Quý Vị còn nghi ngờ Kinh thánh có phải là Lời Đức Chúa Trời hay không, xin vui lòng nghe vài bằng cớ sau đây:
Năm 590 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, một tiên tri của Đức Chúa Trời tên Ê-xê-chi-ên đã có những lời tiên tri về thành Ty-rơ, ở phía Bắc xứ Palestine như sau: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi Ty-rơ! Nầy, ta địch cùng mầy. Ta sẽ khiến nhiều nước dấy nghịch cùng mầy, như sóng biển dấy lên vậy. Chúng nó sẽ hủy phá những vách thành Ty-rơ, và xô đổ tháp của nó; ta sẽ cào bụi, khiến nó làm một vầng đá sạch láng. Nó sẽ làm một chỗ người ta phơi lưới ở giữa biển; vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ phán. Nó sẽ làm mồi của các nước… Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ, cùng đạo quân, và dân đông, từ phương bắc đến nghịch thành Ty-rơ… Đoạn, quân nghịch mầy sẽ lấy của báu mầy, cướp hàng hóa mầy, phá đổ vách thành mầy; chúng nó sẽ phá đền đài mầy, và quăng những đá, gỗ, và bụi đất của mầy dưới nước… Ta sẽ khiến mầy nên vầng đá sạch láng; mầy sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới, và không được cất dựng lại nữa; vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy… Hết thảy các quan trưởng miền biển đều xuống khỏi ngai mình; cổi áo chầu ra, và lột bỏ những áo thêu. Họ như là mang lấy sự run rẩy và ngồi xuống đất, họ sẽ sợ sệt luôn, và lấy làm lạ vì cớ mầy”
Lời tiên tri của Tiên tri Êxêchiên trong Kinh thánh về thành Ty-rơ kể ra 7 việc sẽ xảy đến:

 • Vua Nê-bu-cát-nết-sa của nước Ba-by-lôn sẽ chiếm thành Ty-rơ
 • Các nước khác sẽ dự phần vào việc làm trọn lời tiên tri.
 • Thành sẽ bị san bằng như mặt phẵng của tảng đá.
 • Thành sẽ hóa nên một chỗ để phơi lưới
 • Những đá và gỗ của thành sẽ bị quăng xuống biển
 • Các thành khác sẽ kinh sợ trước sự sụp đổ của thành Ty-rơ
 • Thành Ty-rơ sẽ không bao giờ được xây lại.

Ty-rơ là một thành xây trên bở biển phía Bắc xứ Palestine, là thành của dân Phê-ni-xiêng, họ là một dân mạnh, các nước chung quanh đều sợ họ. Chính vua Ty-rơ đã cung cấp gỗ tốt cho vua Sa-lô-môn xây đền thờ và cung điện.
Năm 586 TC, vua Nê-bu-cát-nết-sa của Đế quốc Ba-by-lôn đến vây thànhTy-rơ. Cuộc vây thành nầy kéo dài 13 năm; và khi vua Nê-bu-cát-nết-sa chiếm được thành vào năm 573 TC. thì người Ty-rơ đã chuyển hết đồ đạc quý giá sang một hòn đảo cách xa bờ biển nửa dặm. Dù chiếm được thành, vua Ba-by-lôn cũng không được lợi ích gì, vua không thể đuổi theo họ tới hòn đảo kia nên vua Nê-bu-cát-nết-sa đành rút lui về Ba-by-lôn. Như vậy, điểm thứ nhất của lời tiên tri được ứng nghiệm, tức là Nê-bu-cát-nết-sa đã chiếm được thànhTy-rơ. Và từ đó thành hoang tàn suốt 241 năm.
Đến năm 322 TC, A-lịch-sơn Đại đế kéo quân tới thành Ty-rơ xây trên đảo hoang, ông chiếm các thành ở ven biển và đoạt các chiến thuyền của họ. Song dù ông sử dụng các chiến thuyền đó, ông vẫn không chiếm nổi thành Ty-rơ. Sau cùng, A-lịch-sơn dùng tất cả vật liệu lấy từ cổ thành Ty-rơ, đào hết đất trong và ngoài thànhTy-rơ cũ xây được con đường chạy từ đất liền ra tới hòn đảo. Lục quân của Alịchsơn theo con đường nầy tiến đánh với sự yễm trợ của hải quân. Sau 7 tháng, Alịchsơn chiếm được thành.
Như vậy, 7 điểm của lời tiên tri đã ứng nghiệm: các nước khác sẽ dự phần vào việc làm trọn lời tiên tri; thành sẽ bị san bằng như mặt phẵng của hòn đá; đá và gỗ của thành bị quăng xuống biển; các thành chung quanh vì kinh sợ việc Ty-rơ bị chiếm nên đã mở cửa thành đầu hàng Alịchsơn. Ngày nay du khách đến thànhTy-rơ sẽ thấy nơi đó là chỗ phơi lưới và là nơi ở của dân chài. Điều đáng nói là dù vùng đất thành Ty-rơ có điều kiện thuận lợi, nhất là về nước uống, nhưng suốt gần 2.500 năm qua, thành Ty-rơ đã không được xây lại.
Vậy bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng nếu Tiên tri Ê-xê-chi-ên tự viết những lời tiên tri đó theo trí khôn của ông, chúng ta hãy ước lượng  như sau:

 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết trước rằng vua Nê-bu-cát-nết-sa sẽ chiếm được thành Ty-rơ? Vì lời tiên tri của Êxêchiên đưa ra 4 năm trước khi vua Nê-bu-cát-nết-sa chiếm được nhiều thành nhiều nước, nên sự may mắn có thể tính là 1 trong 3, nghĩa là chỉ 1/3.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết được rằng trong khi chiếm thành Ty-rơ, Nê-bu-cát-nết-sa sẽ không san bằng thành, nhưng sẽ có các nước khác dự phần. Để khiêm nhường, chúng ta cho cái may mắn đó là 1 trong 5.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết rằng thành Ty-rơ sẽ bị san bằng như mặt phẵng hòn đá. Vậy cái may mắn là 1 trong 500.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết thànhTy-rơ sẽ trở thành nơi ở của dân chài và nơi phơi lưới. Cái may mắn sẽ là 1 trong 100.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết rằng vật liệu đổ nát của thành Ty-rơ sẽ bị quăng xuống biển, bị người ta chuyển đi nơi khác không phải để xây dựng nhà ở hoặc thành khác? Cái may mắn đó sẽ là 1 trong 10.
 • Làm sao Vị Tiên tri Êxêchiên biết rằng các thành khác sẽ tự động mở cửa đón rước ALịchsơn Đại đế? Cái may là 1 trong 5.
 • Làm sao Êxêchiên biết rằng thành Ty-rơ sẽ không bao giờ được xây dựng lại, dù thành có nhiều thuận lợi thiên nhiên? Cái may mắn sẽ là 1 trong 20.

Chúng ta nhân tất cả những cái may mắn của Êxêchiên đối với lời tiên tri nếu ông dùng trí khôn của chính ông, con số thành công sẽ là 1 trong 75 triệu lần. Vậy mà lời tiên tri của ông ứng nghiệm 100%. Như vậy, có thể kết luận rằng Tiên tri Êxêchiên do sự khôn ngoan của ông thấu triệt được bí nhiệm tương lai của thành Ty-rơ không? Hay là phải nói: Bởi Đức Chúa Trời mặc khải cho Êxêchiên mọi điều đó. Ngày nay, với những kiến thức sử học, với phương pháp lý luận của toán học, chúng ta phải đi đến kết luận: Kinh thánh [nói chung] và lời tiên tri của Êxêchiên [nói riêng] là Lời Đức Chúa Trời.
Quý Vị có biết, những lời tiên tri trong Kinh thánh về khu vực vùng Trung đông, xứ Palestine, cái may mắn nói trúng được tính toán cẩn thận sẽ là 5.1059, nghĩa là con số 5 đi kèm với 59 con số 0. Giả định chúng ta có một đống bạc là 5.1059, chúng ta đúc ra được 1028 đống bạc, mỗi đống sẽ to bằng mặt trời. Giả sử Quý vị đánh dấu một đồng trong đống bạc to đó đem trộn lẫn vào giữa đống bạc, rồi bịt mắt một người, bảo người đó tới đống bạc to lớn kia tìm cho ra đồng bạc được đánh dấu. Xin hỏi người đó có bao nhiêu may mắn thành công. Nếu người đó mỗi giờ đi được 60 dặm và đi suốt ngày đêm thì mất 5 năm mới đi vòng quanh được đống bạc to lớn bằng mặt trời. Như vậy, cái may mắn của người đó không thể có. Nếu vòng quanh cả một đống bạc to như một thiên hà thì người đó phải để ra 500 tỉ năm mới đi hết. Giả sử người đó đi  thật nhanh để lục bới tất cả đống bạc bằng 100 tỉ sao kia trong vòng một giây thay vì 500 tỉ năm, người đó cũng phải mất 3.109 (3 tỉ năm) mới lục hết các đống bạc ấy, tức là người đó phải mất một nửa thời gian từ lúc vũ trụ được thành lập đến bây giờ, tức là 3  tỉ năm.
Thật là phi lý nếu chúng ta dám cả quyết người đó có một chút may mắn để tìm ra chính đồng bạc được đánh dấu. Nhưng dù vậy, người đó vẫn còn tốt số hơn các vị tiên tri trong Kinh thánh nếu họ dùng trí khôn của họ nói tiên tri. Chỉ có một kết luận là chính Đức Chúa Trời đã soi dẫn cho các vị Tiên tri đó viết ra, không còn lý do nào mạnh hơn để kết luận.
Nhiều lời tiên tri trong Kinh thánh đã xảy ra trong lịch sử nhân loại. Có những sự kiện trước đây không thấy ghi trong lịch sử thế giới, nhiều người đã vội vàng cho rằng Kinh thánh nói sai, và họ cho rằng lời tiên tri trong Kinh thánh đã không ứng nghiệm. Tuy nhiên, nhờ các nhà khảo cổ khai quật , lịch sử được nhìn thấy và Kinh thánh được công nhận là chính xác, cuối cùng người ta thấy rõ ràng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời và Chúa đang nắm giữ lịch sử nhân loại.
Lần sau chúng ta sẽ nói đến Những Lời Tiên Tri trong Kinh thánh Đang Ứng Nghiệm. Tuy nhiên, qua những gì tôi đã trình bày, chúng ta phải công nhận Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, do đó, xin Chúa cho Quý Vị cơ hội ít nhất một lần trong đời đọc Kinh thánh và tìm thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chính mình qua sự cứu rỗi vô giá của Chúa Jêsus Christ. Amen!

 

NEXT

 
Further info on thnh and concerning kinh
Fastest FTPS anywhere, FREE Go FTP Client